Rzepak (Brassica napus L.)

parametry eksportowe:
Wilgotność – max. 9%
Zawartość kwasu erukowego w tłuszczu – max. 2%
Zanieczyszczenia użyteczne – max. 4%
Zanieczyszczenia nieużyteczne – max. 2%
Zaolejenia min 40%
Zawartość glukozynolanów – max. 25 mikromoli/g
Nasiona dojrzałe, zdrowe, czyste, o swoistym zapachu i połysku bez żywych szkodników

parametry technologiczne

Wilgotność – max. 7,5%
Zawartość kwasu erukowego w tłuszczu – max. 2%
Zanieczyszczenia ogółem – do 2%
Zaolejenie min 40%
Zawartość glukozynolanów – max. 25 mikromoli/g
Nasiona dojrzałe, zdrowe, czyste, o swoistym zapachu i połysku bez żywych szkodników

Żyto (Secale L.)

Wilgotność – max 14,5%
Zanieczyszczenia ogólne – max 6%
W tym: - zanieczyszczenia nieużyteczne – max 2%
             - ziarna obce – max 3%
Liczba opadania – min 110 sek.
Gęstość: min. 70 kg/hl
Zapach swoisty – wolny od żywych insektów, grzybów i porostu.

Pszenżyto (Triticosecale)

Wilgotność – max 14,5%
Zanieczyszczenia ogólne – max 6%
W tym: - zanieczyszczenia nieużyteczne – max 2%
             - ziarna obce – max 3%
Zapach swoisty – wolny od żywych insektów, grzybów i porostu.

Jęczmień (Hordeum L.)

Wilgotność – max 14,5%
Zanieczyszczenia ogólne – max 6%
W tym: - zanieczyszczenia nieużyteczne – max 2%
             - ziarna obce – max 3%
Wyrównanie min 80%
Zapach swoisty – wolny od żywych insektów, grzybów i porostu.

Owies (Avena L.)

Wilgotność – max 14,5%
Zanieczyszczenia ogólne – max 6%
W tym:     - zanieczyszczenia nieużyteczne – max 2%
                    - ziarna obce – max 3%
Gęstość – min. 50 kg/hl
Zapach swoisty – wolny od żywych insektów, grzybów i porostu.

Więcej artykułów…