• slide-1
  • slide-1
  • slide-1
  • >
Misja AGRO-SUPPORT jest jednoznaczna: pomagać wiodącym krajowym producentom rolnym sprzedawać  wytworzone dobra możliwie najkorzystniej, wspierać ich profesjonalną wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do poruszania się po rynku polskim i zagranicznym. 

Dla firmy AGRO-SUPPORT sprawą nadrzędną jest zapewnienie najwyższej jakości rozwiązań handlowych, wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów, a także utrzymanie i stałe podwyższanie poziomu oferowanych usług.   

Dewizą AGRO-SUPPORT jest uczciwość, profesjonalizm, dokładność i rzetelność. Jesteśmy lojalni i otwarci w stosunku do naszych dostawców oraz odbiorców, dzięki czemu możemy budować trwałą, długookresową współpracę, opartą na zaufaniu. 

Ci, którzy nas wybrali – doskonale o tym wiedzą.

 

O firmie
AGRO-SUPPORT jest profesjonalną i skuteczną firmą handlowo-konsultingową specjalizującą się w wymianie towarowej pomiędzy kontrahentami polskimi i zagranicznymi.
Koncentruje się na obsłudze producentów rolnych, krajowych przetwórców płodów rolnych oraz eksporterów. Oferta firmy obejmuje usługi związane z wyszukiwaniem krajowych i zagranicznych dostawców i odbiorców z sektora rolno-spożywczego.

Zarządzanie
Właściciel  AGRO-SUPPORT Krzysztof Urbański od wielu lat związany jest z branżą rolno-spożywczą zwłaszcza paszową i młynarską. Jego wieloletnie  doświadczenie, zdobyte przy, obsłudze znaczących w branży przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, dobra znajomość rynku zbóż, licencja maklera e-WGT S.A., wyższe wykształcenie prawnicze (UMK) i ekonomiczne ( EMBA), gwarantuje  zachowanie wysokiej jakości usług, wzbudzając duże zaufanie Klientów.

Nasz motto brzmi:

„Nasza wiedza, profesjonalizm i doświadczenie mogą pracować dla Ciebie”.