Doradztwo

Dzięki „AGRO-SUPPORT” znalezienie najlepszych dostawców/odbiorców zbóż i innych płodów rolnych,   na polskim i międzynarodowym rynku nie będzie stanowiło problemu.
Swoją ofertę kierujemy zwłaszcza do producentów rolnych chcących bezpiecznie i korzystnie sprzedać zboża, rzepak i inne płody rolne. Współpracujemy z wieloma odbiorcami zbóż, roślin oleistych i innych surowców, co stwarza dla rolnika możliwość wyboru optymalnej oferty.

Na nasze usługi doradcze składają się zwłaszcza:

Analiza rynku :
- wyszukiwanie odbiorców i dostawców głównie z sektora  rolno-spożywczego,
- dostosowanie parametrów produktu z wymogami klienta,
- tworzenie ofert porównawczych,
- informowanie stałych klientów o bieżącej sytuacji rynkowej,
Koordynacja:
- tłumaczenia i dostosowanie umów,
- pomoc w sporządzaniu ofert handlowych,
- pomoc w organizacji obsługi logistycznej transakcji (transport, załadunek, magazynowanie)
Finalizacja :
- nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi kooperantami
- uczestniczenie w spotkaniach
- tłumaczenia

Przed podjęciem zlecenia ustalamy z klientem szczegóły realizacji zamówienia. Określamy jego  zakres i założenia, czas realizacji oraz koszt usługi.