Pszenica

Pszenica konsumpcyjna : grupa B ( chlebowa)
 towar:
1) zdrowy,
2) o swoistym zapachu,
3) wolny od żywych szkodników zbożowo - mącznych,
4) o wilgotności nie większej niż 14,5% (wg. PN-ISO 712),
5) o zawartości zanieczyszczeń ogółem nie większej niż 6%:
- w tym zanieczyszczeń nieużytecznych nie większej niż 2% (wg. PN-R-74015):
-w tym zanieczyszczeń szkodliwych (sporysz) nie większych niż 0,05%,
6) o liczbie opadania nie mniejszej niż 220 sek. (wg. PN-ISO 3093),
7) o wyrównaniu ziarna nie mniejszym niż 75 % (wg. BN-69/9131), lub
o gęstości nie mniejszej niż 76 kg/hl (wg PN-73/R-74007),
8) o zawartości glutenu nie mniejszej niż 26,0% (wg. PN-93/A-74042/03).*
9) o indeksie glutenowym nie mniejszym niż 50% (wg. PN-93/A-74042/03)*
10) białko w.s.s. n x5,7/ min. 12%

Pszenica konsumpcyjna  : grupa  A i E (jakościowa i elitarna)
towar:
1) zdrowy,
2) o swoistym zapachu,
3) wolny od żywych szkodników zbożowo - mącznych,
4) o wilgotności nie większej niż 14,5% (wg. PN-ISO 712),
5) o zawartości zanieczyszczeń ogółem nie większej niż 6%:
- w tym zanieczyszczeń nieużytecznych nie większej niż 2% (wg. PN-R-74015):
-w tym zanieczyszczeń szkodliwych (sporysz) nie większych niż 0,05%,
6) o liczbie opadania nie mniejszej niż 280 sek. (wg. PN-ISO 3093),
7) o wyrównaniu ziarna nie mniejszym niż 75 % (wg. BN-69/9131), lub
o gęstości nie mniejszej niż 78 kg/hl (wg PN-73/R-74007),
8) o zawartości glutenu nie mniejszej niż 30 % (wg. PN-93/A-74042/03).
9) o indeksie glutenowym nie mniejszym niż 50% (wg. PN-93/A-74042/03),
10) białko w.s.s. n x5,7/ min. 14%

Pszenica paszowa  -  towar:
1) zdrowy,
2) o swoistym zapachu,
3) wolny od żywych szkodników zbożowo - mącznych,
4) o wilgotności nie większej niż 14,5% (wg. PN-ISO 712),
5) o zawartości zanieczyszczeń ogółem nie większej niż 6%:
- w tym zanieczyszczeń nieużytecznych nie większej niż 2% (wg. PN-R-74015):
-w tym zanieczyszczeń szkodliwych (sporysz, ) nie większych niż 0,05%( przytulia 0.01%),
6) o liczbie opadania nie mniejszej niż 180 sek. (wg. PN-ISO 3093),