Owies (Avena L.)

Wilgotność – max 14,5%
Zanieczyszczenia ogólne – max 6%
W tym:     - zanieczyszczenia nieużyteczne – max 2%
                    - ziarna obce – max 3%
Gęstość – min. 50 kg/hl
Zapach swoisty – wolny od żywych insektów, grzybów i porostu.