Pszenżyto (Triticosecale)

Wilgotność – max 14,5%
Zanieczyszczenia ogólne – max 6%
W tym: - zanieczyszczenia nieużyteczne – max 2%
             - ziarna obce – max 3%
Zapach swoisty – wolny od żywych insektów, grzybów i porostu.