Rzepak (Brassica napus L.)

parametry eksportowe:
Wilgotność – max. 9%
Zawartość kwasu erukowego w tłuszczu – max. 2%
Zanieczyszczenia użyteczne – max. 4%
Zanieczyszczenia nieużyteczne – max. 2%
Zaolejenia min 40%
Zawartość glukozynolanów – max. 25 mikromoli/g
Nasiona dojrzałe, zdrowe, czyste, o swoistym zapachu i połysku bez żywych szkodników

parametry technologiczne

Wilgotność – max. 7,5%
Zawartość kwasu erukowego w tłuszczu – max. 2%
Zanieczyszczenia ogółem – do 2%
Zaolejenie min 40%
Zawartość glukozynolanów – max. 25 mikromoli/g
Nasiona dojrzałe, zdrowe, czyste, o swoistym zapachu i połysku bez żywych szkodników