Dzięki AGRO SUPPORT znalezienie najlepszych dostawców/odbiorców zbóż i innych płodów rolnych,  na polskim i międzynarodowym rynku nie będzie stanowiło problemu.

Swoją ofertę kierujemy zwłaszcza do producentów rolnych chcących bezpiecznie i korzystnie sprzedać zboża, rzepak i inne płody rolne. Współpracujemy z wieloma odbiorcami zbóż, roślin oleistych i innych surowców, co stwarza dla rolnika możliwość wyboru optymalnej oferty.

Na nasze usługi doradcze składają się zwłaszcza:

Analiza rynku :

  • wyszukiwanie odbiorców i dostawców głównie z sektora rolno-spożywczego,
  • dostosowanie parametrów produktu z wymogami klienta,
  • tworzenie ofert porównawczych,
  • informowanie stałych klientów o bieżącej sytuacji rynkowej,

Koordynacja:

  • tłumaczenia i dostosowanie umów,
  • pomoc w sporządzaniu ofert handlowych,
  • pomoc w organizacji obsługi logistycznej transakcji (transport, załadunek, magazynowanie)

Finalizacja :

  • nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi kooperantami
  • uczestniczenie w spotkaniach
  • tłumaczenia 

Przed podjęciem zlecenia ustalamy z klientem szczegóły realizacji zamówienia. Określamy jego zakres i założenia, czas realizacji oraz koszt usługi.