Terminowo, bezpiecznie i w krótkim czasie przewozimy tysiące ton ładunków . 

Organizujemy przewóz  w kraju

  •  materiałów sypkich (surowców do produkcji rolnej,  hodowli zwierząt, płodów rolnych, pasz, nawozów, itp.)
  •   towarów paletyzowanych